Περιβάλλοντα

Πολιτική απορρήτου

Περισσότερα για το θέμα της προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο wogibtswas.de στις Συχνές ερωτήσεις.

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δεδομένα θα αντιμετωπίζονται από εμάς εμπιστευτικά και θα "επεξεργάζονται" σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, από 25.05.2018 ιδίως σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής: DSGVO), καθώς και τις ειδικές ανά χώρα διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. "Επεξεργασία": κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η αρχειοθέτηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

"Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα": κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο- ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων δεν είναι δυνατή.

Cookies

Ορισμένες από τις σελίδες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να καταστήσουμε την προσφορά μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή και για να προωθήσουμε τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα "session cookies". Διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της επίσκεψής σας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας τα λεγόμενα "μόνιμα cookies", τα οποία διαγράφονται αυτόματα το αργότερο μετά από 24 μήνες. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη (π.χ. την προτιμώμενη γλώσσα ή άλλες ρυθμίσεις), καθώς και να συλλέξουμε στατιστικά δεδομένα. Τα cookies που θέτουμε δεν δημιουργούν προφίλ χρηστών.

Η χρήση των cookies που περιγράφονται παραπάνω πραγματοποιείται από τις 25.05.2018 βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας για τη χρήση αυτού του cookie είναι να μπορέσουν οι πελάτες μας και οι χρήστες του ιστότοπού μας να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικότερα τον ιστότοπό μας και να αναλύσουν και να βελτιώσουν τον ιστότοπό μας.

Τα cookies μπορούν επίσης να οριστούν από εργαλεία (προγράμματα) τρίτων που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τη χρήση, τη λειτουργικότητα και περαιτέρω λεπτομέρειες των αντίστοιχων εργαλείων τρίτων στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας μπορείτε να βρείτε στη λειτουργία βοήθειας του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι τα εξής:

  • τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • διεύθυνση URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα του αιτήματος του διακομιστή

Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε εκ των υστέρων τα δεδομένα αυτά, εάν λάβουμε γνώση συγκεκριμένων ενδείξεων παράνομης χρήσης.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση των σελίδων του Διαδικτύου στις οποίες έχετε αποκτήσει πρόσβαση, για στατιστικούς σκοπούς, για τη βελτίωση της προσφοράς μας στο Διαδίκτυο και για την ασφάλεια έναντι παράνομων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς και για την άσκηση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την άσκηση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, εάν υπάρχουν, και για την άμυνα έναντι πιθανών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και για την παροχή στις αρχές επιβολής του νόμου των απαραίτητων πληροφοριών για τη δίωξη.

Από τις 25.05.2018, η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται ανωτέρω έχει τη νομική της βάση στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO με σκοπό την εκτέλεση των απαραίτητων προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήματός σας, προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις σελίδες του διαδικτύου στις οποίες έχετε πρόσβαση. Στο βαθμό που τα ανωτέρω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την ασφάλεια έναντι παράνομων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο ή για την άσκηση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, αυτό θα γίνεται στη νομική βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του DSGVO από 25.05.2018. Το έννομο συμφέρον μας για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων έγκειται στην αξιολόγηση των δεδομένων για τη βελτίωση της διαδικτυακής μας προσφοράς, για την άσκηση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, εφόσον απαιτείται, και για την προστασία των συστημάτων μας από παράνομες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Στο βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας, π.χ. στις αρχές επιβολής του νόμου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ποινική δίωξη, αυτό θα γίνει βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO από 25.05.2018.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων επικοινωνίας που έχετε παράσχει εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή χωρίς νομική υποχρέωση.

Από τις 25.05.2018, αυτή η επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται παραπάνω έχει τη νομική της βάση στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO για την εφαρμογή των απαραίτητων προσυμβατικών μέτρων, τα οποία λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήματός σας. Η διαβίβαση των δεδομένων σας λόγω νομικής υποχρέωσης θα πραγματοποιηθεί από τις 25.05.2018 στη νομική βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO.Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.
Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies". Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης
Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από την Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ένσταση στη συλλογή δεδομένων
Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο θα αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια μελλοντικών επισκέψεων σε αυτόν τον ιστότοπο:

Google Analytics Opt Out
(το opt out λειτουργεί μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης και μόνο για αυτόν τον τομέα).

Επεξεργασία δεδομένων παραγγελίας
Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων παραγγελίας με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Ανωνυμοποίηση IP
Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία "Ενεργοποίηση της ανωνυμοποίησης IP" σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας συντομεύεται εκ των προτέρων από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Νομική βάση
Η χρήση του Google Analytics που περιγράφεται παραπάνω πραγματοποιείται από τις 25.05.2018 βάσει του έννομου συμφέροντός μας και συνεπώς βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας για τη χρήση του Google Analytics είναι να σχεδιάζουμε τους ιστότοπούς μας όσο το δυνατόν βέλτιστα και να τους καθιστούμε έτσι ελκυστικούς για τους επισκέπτες μας και να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση πρόσθετων στοιχείων του Facebook (κουμπί Like)

Στις σελίδες μας ενσωματώνονται plugins του κοινωνικού δικτύου Facebook, πάροχος Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα του Facebook από το λογότυπο του Facebook ή το κουμπί "Like" ("Μου αρέσει") στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των πρόσθετων στοιχείων του Facebook εδώ: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, δημιουργείται απευθείας σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή του Facebook μέσω του πρόσθετου. Το Facebook λαμβάνει έτσι τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Like" του Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο των σελίδων μας στο προφίλ σας στο Facebook. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση http://de-de.facebook.com/policy.php. Εάν δεν επιθυμείτε να μπορεί το Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας στις σελίδες μας με τον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook ή/και απενεργοποιήστε τη χρήση της JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας μπορείτε να βρείτε στη λειτουργία βοήθειας του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Η χρήση των plugins του Facebook που περιγράφεται παραπάνω πραγματοποιείται από τις 25.05.2018 βάσει του έννομου συμφέροντός μας και, συνεπώς, βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας για τη χρήση των plugins του Facebook είναι να σχεδιάζουμε τις σελίδες μας στο διαδίκτυο με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.....Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του Twitter

Λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter είναι ενσωματωμένες στις σελίδες μας. Οι λειτουργίες αυτές προσφέρονται από την Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με το λογαριασμό σας στο Twitter και γίνονται γνωστοί σε άλλους χρήστες. Κατά τη διαδικασία αυτή, διαβιβάζονται επίσης δεδομένα στο Twitter. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Twitter. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Twitter στη διεύθυνση http://twitter.com/privacy. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων στο Twitter στις ρυθμίσεις λογαριασμού στη διεύθυνση: http://twitter.com/account/settings. Εάν δεν θέλετε να μπορεί το Twitter να συσχετίσει την επίσκεψή σας στις σελίδες μας με το λογαριασμό σας στο Twitter, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Twitter ή/και απενεργοποιήστε τη χρήση της JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας μπορείτε να βρείτε στη λειτουργία βοήθειας του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Η χρήση των plugins του Twitter που περιγράφεται παραπάνω βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας από τις 25.05.2018 και συνεπώς στη νομική βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας για τη χρήση των plugins του Twitter είναι να σχεδιάζουμε τους ιστότοπούς μας όσο το δυνατόν βέλτιστα και να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του Google+

Οι σελίδες μας χρησιμοποιούν λειτουργίες του Google+. Ο πάροχος είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Συλλογή και αποκάλυψη πληροφοριών: Χρησιμοποιώντας το κουμπί Google+, μπορείτε να δημοσιεύετε πληροφορίες παγκοσμίως. Μέσω του κουμπιού Google+, εσείς και άλλοι χρήστες λαμβάνετε εξατομικευμένο περιεχόμενο από την Google και τους συνεργάτες μας. Η Google αποθηκεύει τόσο τις πληροφορίες που έχετε δώσει +1 για ένα περιεχόμενο όσο και πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα που προβάλατε όταν κάνατε κλικ στο +1. Τα +1 σας μπορούν να εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις μαζί με το όνομα και τη φωτογραφία του προφίλ σας στις υπηρεσίες της Google, όπως στα αποτελέσματα αναζήτησης ή στο προφίλ σας στη Google, ή σε άλλα σημεία σε ιστότοπους και διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

Η Google καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας +1 προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες της Google για εσάς και για άλλους. Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google+, χρειάζεστε ένα παγκοσμίως ορατό, δημόσιο προφίλ Google, το οποίο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το όνομα που έχετε επιλέξει για το προφίλ. Αυτό το όνομα χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες της Google. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το όνομα μπορεί επίσης να αντικαταστήσει ένα άλλο όνομα που χρησιμοποιήσατε κατά την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω του λογαριασμού σας Google. Η ταυτότητα του προφίλ σας στη Google μπορεί να εμφανίζεται σε χρήστες που γνωρίζουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή έχουν άλλες πληροφορίες αναγνώρισης για εσάς.

Χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται: Εκτός από τις χρήσεις που εξηγούνται παραπάνω, οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google. Η Google μπορεί να δημοσιεύει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες +1 των χρηστών ή να τα μοιράζεται με χρήστες και συνεργάτες, όπως εκδότες, διαφημιστές ή συνεργαζόμενους ιστότοπους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση: https: //policies.google.com/privacy?hl=de. Εάνδεν επιθυμείτε την προαναφερθείσα μεταφορά δεδομένων στην Google, σας συνιστούμε να αποσυνδεθείτε από την Google πριν επισκεφθείτε τους ιστότοπούς μας ή/και να απενεργοποιήσετε τη χρήση της JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας μπορείτε να βρείτε στη λειτουργία βοήθειας του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

Η χρήση του Google+1 που περιγράφεται παραπάνω πραγματοποιείται από τις 25.05.2018 βάσει του έννομου συμφέροντός μας και συνεπώς βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας για τη χρήση του Google+1 είναι να σχεδιάζουμε τους ιστοτόπους μας όσο το δυνατόν βέλτιστα και να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του Google AdSense

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdSense, μια υπηρεσία για την ενσωμάτωση διαφημίσεων. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Με τη βοήθεια του Google Adsense, μπορούμε να προβάλλουμε στον ιστότοπό μας στοχευμένες διαφημίσεις από τρίτες εταιρείες. Το περιεχόμενο των διαφημίσεων βασίζεται στα ενδιαφέροντά σας, τα οποία καθορίζει η Google βάσει της προηγούμενης συμπεριφοράς σας ως χρήστης. Επιπλέον, για την επιλογή της κατάλληλης διαφήμισης λαμβάνονται υπόψη και πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο, όπως η τοποθεσία σας, το περιεχόμενο του ιστότοπου που επισκεφτήκατε ή οι όροι αναζήτησης Google που εισαγάγατε.

Το Google AdSense χρησιμοποιεί cookies, web beacons (αόρατα γραφικά) και συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης. Αυτό επιτρέπει την ανάλυση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα των επισκεπτών σε αυτές τις σελίδες.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Google Adsense σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και την παράδοση των μορφών διαφήμισης θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να διαβιβαστούν από την Google σε συμβατικούς συνεργάτες της Google. Ωστόσο, η Google δεν θα συγχωνεύσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί από εσάς.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO και το άρθρο 25 παρ. 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο και επεξεργασία δεδομένων πελατών και συμβάσεων

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες στον ιστότοπο ή για να συνάψετε συμβάσεις μαζί μας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που καταχωρίζετε για το σκοπό αυτό μόνο για τη χρήση της συγκεκριμένης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί.
Για σημαντικές αλλαγές, για παράδειγμα στο πεδίο εφαρμογής της προσφοράς ή σε περίπτωση τεχνικά αναγκαίων αλλαγών, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή για να σας ενημερώσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι επομένως, για παράδειγμα, η διεκπεραίωση των ερωτημάτων ή η παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.

Προκειμένου να εκτελεστούν τα απαραίτητα προσυμβατικά μέτρα, τα οποία πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματός σας, ή για την εκπλήρωση της σύμβασης, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παρόχους υπηρεσιών που μας υποστηρίζουν και τους οποίους έχουμε φυσικά επιλέξει προσεκτικά. Αυτοί μπορεί να είναι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών ή πάροχοι υπηρεσιών που μας υποστηρίζουν στην αποστολή ή στην επεξεργασία πληρωμών ή στη λογιστική.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παραπάνω σκοπούς από τις 25.05.2018 βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO, προκειμένου να εκπληρώσουμε μια σύμβαση μαζί σας ή να πραγματοποιήσουμε τα απαραίτητα προσυμβατικά μέτρα, τα οποία λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήματός σας. Χωρίς την παροχή των προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας και/ή να συνάψουμε τη σύμβαση μαζί σας και να παράσχουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες και παροχές.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τον σκοπό της άσκησης, διεκδίκησης ή υπεράσπισης τυχόν νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση και, εάν είναι απαραίτητο, για να μπορέσουν οι αρχές επιβολής του νόμου να σας ασκήσουν δίωξη ή για να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης. Από τις 25.05.2018, η ανωτέρω επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO ή, εν μέρει, του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα (π.χ. υποχρεώσεις για την παράδοση δεδομένων στις αρχές επιβολής του νόμου, υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων). Το έννομο συμφέρον μας για αυτή την επεξεργασία δεδομένων βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO είναι να είμαστε σε θέση να ασκήσουμε, να διεκδικήσουμε ή να υπερασπιστούμε τυχόν νομικές αξιώσεις που απορρέουν από τη συμβατική σχέση.

Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς.Κρυπτογράφηση SSL

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως τα ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.
Εάν η κρυπτογράφηση SSL είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.Κρυπτογραφημένες συναλλαγές πληρωμών σε αυτόν τον ιστότοπο

Οι συναλλαγές πληρωμών μέσω των κοινών μέσων πληρωμής (Visa/Mastercard, άμεση χρέωση) πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης SSL. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.
Με την κρυπτογραφημένη επικοινωνία, τα δεδομένα πληρωμής που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.Περίοδοι αποθήκευσης και διαγραφής των προσημειωμένων δεδομένων

Εάν ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων παύσει να ισχύει, τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς θα διαγράφονται ή θα μπλοκάρονται κανονικά, εκτός εάν έχετε συναινέσει στη μόνιμη αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν τα μεμονωμένα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν και μετά την παύση της εφαρμογής των σκοπών επεξεργασίας λόγω των νόμιμων περιόδων διατήρησης (π.χ. απαιτήσεις διατήρησης βάσει της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας), η διαγραφή θα αντικατασταθεί από τη δέσμευση των δεδομένων. Τα δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν μπορούν στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO.ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΊΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Έχετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω:

- Δικαίωμα επιβεβαίωσης και ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ
- Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ
- Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ("δικαίωμα στη λήθη") σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ
- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ
- Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ
- Έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει ομοίως σημαντικά, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ.


Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αίτημά σας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Lakegroup GmbH & Co. KG
Alte Landstraße 7
78315 Radolfzell
info@wogibtswas.deΔΙΚΑΊΩΜΑ ΈΝΣΤΑΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του DSGVO από τις 25 Μαΐου 2018- αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Στην περίπτωση αυτή, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της εν λόγω εμπορικής προώθησης- αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ στο βαθμό που αυτή σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία πραγματοποιείται για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΝΆΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗΣ

Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που μας δώσατε ρητά βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.καταγγελίες για παραβιάσεις της προστασίας δεδομένων στις εποπτικές αρχές

Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή του ομοσπονδιακού κράτους σας ή του ομοσπονδιακού κράτους της έδρας μας. Εάν η καταγγελία αφορά εταιρεία που έχει την καταστατική της έδρα σε άλλο ομοσπονδιακό κράτος, η εποπτική αρχή θα διαβιβάσει την καταγγελία στην εκεί αρμόδια εποπτική αρχή.ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΌΡΘΩΣΗ Ή ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

Θα ειδοποιήσουμε όλους τους αποδέκτες στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Θα σας ενημερώσουμε επίσης σχετικά με αυτούς τους αποδέκτες, εάν το ζητήσετε.ΝΟΜΙΚΈΣ Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΈΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΤΟΥΣ

Όπως περιγράφηκε προηγουμένως, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ιδίως για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματός σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παροχή προσωπικών δεδομένων κατά τη σύναψη σύμβασης (π.χ. για τιμολόγια) απαιτείται από το νόμο λόγω φορολογικών ή/και εμπορικών διατάξεων, διαφορετικά αποτελεί συμβατική ή προσυμβατική υποχρέωση. Εάν δεν μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα είμαστε σε θέση να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας ή/και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, η παροχή των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς δεν είναι ούτε συμβατικά ούτε νομικά υποχρεωτική. Οι λεπτομέρειες της επεξεργασίας δεδομένων βάσει έννομου συμφέροντος βρίσκονται στις παραπάνω πληροφορίες στα αντίστοιχα σημεία. Εάν δεν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας ή να μην μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό.Περίοδοι αποθήκευσης και διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Εάν ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων παύσει να ισχύει, τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς θα διαγραφούν ή θα μπλοκαριστούν κανονικά, εκτός εάν έχετε συναινέσει στη μόνιμη αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν τα μεμονωμένα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν μετά την παύση της εφαρμογής των σκοπών επεξεργασίας λόγω των νόμιμων περιόδων διατήρησης (π.χ. απαιτήσεις διατήρησης βάσει της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας), η διαγραφή θα αντικατασταθεί από τη δέσμευση των δεδομένων. Τα δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν μπορούν στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO.αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων - συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ.ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Ως πάροχος των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Lakegroup GmbH & Co. KG
Alte Landstraße 7
78315 Radolfzell
07732/15399-70
info@wogibtswas.deΈνσταση σε διαφημιστικά μηνύματα

Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για την αποστολή ανεπιθύμητου διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού. Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, π.χ. μέσω μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Όλες οι επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλες οι πληροφορίες χωρίς εγγύηση. Κατάσταση 23.05.2024 01:03:55

UP

Επιλέξτε τη χώρα και τη γλώσσα σας

This page also exists in your language! english english | Close x